Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Het is ook mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. En dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

Dementie is helaas nog niet te genezen. De persoon met dementie zal steeds afhankelijker worden van zijn omgeving. Dit proces kunnen we echter wel proberen te vertragen.

Binnen onze praktijk werken we volgens de EDOMAH richtlijn wat betekent Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorger aan Huis. Deze methode is geschikt voor personen met een lichte tot matige dementie.
Het is een ergotherapeutische behandelvorm waarbij zowel de hulpvraag van de persoon met dementie als zijn mantelzorger belangrijk zijn.
De ergotherapeut kijkt samen met de cliënt en mantelzorger naar welke activiteiten voor hen belangrijk zijn. Daarna wordt gekeken op welke manier de dementerende deze activiteiten naar tevredenheid weer kan uitvoeren.

Voorbeelden van doelen zijn:
• De oudere met dementie kan zonder hulp van een ander thee zetten
• De oudere met dementie kan de intercom zelf bedienen
• De mantelzorger kan met een gerust gevoel weer naar de bridge club gaan

Bij personen die in een verder stadium van dementie zijn gekomen, ligt de nadruk op het bieden van comfort en zorg dragen voor de veiligheid van de dementerende. Vaak moeten meer hulpmiddelen worden ingeschakeld om de mantelzorger te ontlasten.