Handtherapie

We hebben dagelijks onze handen nodig om ons te verzorgen, te werken, hobby’s uit te voeren, contact te maken met anderen. Een handletsel heeft al snel een grote impact op ons dagelijks leven. Zelfs een klein letsel kan grote gevolgen hebben. Handletsels moeten met de nodige kennis en expertise worden behandeld om de impact van het letsel zo veel mogelijk te beperken.
Kathleen Geysen en Ilse Vanlaerhoven hebben de post HBO opleiding voor handtherapie gevolgd. Zij hebben een grondige kennis van de anatomie, wondgenezing, aandoeningen en letsels van handen. Zij zijn deskundig in het herkennen van complicaties en met het behandelen van handletsels en chronische handaandoeningen. Ze zijn op de hoogte van ontwikkelingen binnen de handchirurgie. Verder kunnen ze handspalken maken en waar nodig bijstellen.
Kathleen Geysen is gecertificeerd handtherapeute (CHT-NL) en voldoet hiermee aan de eisen die gesteld worden aan de nationale certificering zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Handtherapie (NVHT) in samenwerking met de Europese vereniging voor handtherapie. Zij is ook opgenomen in het specialistenregister van Ergotherapie Nederland.