Praktische zaken

Vergoeding & verwijzing

Hier vindt u meer informatie over vergoeding van ergotherapie en het maken van een afspraak.

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedere verzekerde heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Wij hebben hiervoor contracten met alle zorgverzekeraars.

Sommige verzekeraars hebben ergotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekering. U kunt dit zelf nagaan in uw polis.

Handtherapie valt ook onder de ergotherapie en wordt dus vergoed vanuit de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar. Voor handspalken gelden andere regels.

De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Wij kunnen voor u niet nagaan of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt.

Werkplekadvies wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Voor meer informatie over vergoeding en/ of het opvragen van een offerte voor werkplekadvies kunt u contact opnemen met Maaike van Steenderen.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen op het telefoonnummer 076 549 67 16. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Ook kunt u een bericht achterlaten via ons contactformulier. Wij nemen dan binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Verwijzing

De meeste ergotherapeuten van Ergotherapie Maatwerk zijn Direct Toegankelijk (DTE). U kunt zonder verwijsbrief bij hen terecht.

In een aantal situaties, zeker bij complexere hulpvragen, geven we toch de voorkeur aan een verwijsbrief.
Voor therapie aan huis is het bij een aantal zorgverzekeraars noodzakelijk dat dit op de verwijsbrief gemeld wordt door uw verwijzer.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Bij niet of te laat afgemelde afspraken of indien u niet thuis bent voor het geplande huisbezoek wordt de factuur bij u zelf in rekening gebracht. Dit geldt ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.).

Bescherming persoonsgegevens en klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn bij ons. We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Onze ergotherapeuten hebben uiteraard ook beroepsgeheim.

Verder doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om u zo goed mogelijk te behandelen.

In ons privacydocument kunt u lezen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en de bescherming ervan.

DTE

Sinds 2012 kunnen cliënten zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist naar de ergotherapeut. Deze directe toegankelijkheid is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van de ergotherapie in Nederland.

Hoe maakt u gebruik van DTE ?
Als u besluit rechtstreeks naar de ergotherapeut te gaan, wordt eerst een zogenaamde screening uitgevoerd. We moeten namelijk eerst vaststellen of u bij ons wel aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door een ergotherapeut, dan wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.