Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen die problemen ondervinden in de uitvoer van dagelijkse handelingen.
Dit kan omwille van een lichamelijke beperking maar ook door bijvoorbeeld geheugenproblemen.

Ergotherapie is erop gericht dat iemand weer zo zelfstandig en veilig mogelijk de dag door kan komen. Voorop staat een praktische aanpak van alledaagse activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn en problemen opleveren.

Wat doet een ergotherapeut?

Na inventarisatie van de problemen stelt de ergotherapeut, in overleg met de cliënt, een behandelplan op. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt dagelijkse handelingen die voor hem belangrijk zijn kan blijven uitvoeren. Het kan om allerlei verschillende activiteiten gaan, zoals douchen, een jas dichtknopen, opstaan uit een stoel, een boterham smeren, boodschappen doen, koken, verplaatsen binnen- en buitenshuis, schrijven, tuinieren, computergebruik en een dagplanning maken.

De ergotherapeut geeft training, begeleiding, advies en instructie bij bovenstaande activiteiten. Verder geeft een ergotherapeut ook strategietraining, hulpmiddelenadvies en advies bij (woon) aanpassingen. De mantelzorger van de client wordt betrokken bij de behandelingen.

Soms zijn de beperkingen die iemand ondervindt van dien aard dat een verbetering van het zelfstandig functioneren niet meer mogelijk is. Samen met de ergotherapeut wordt dan gekeken op welke manier kwaliteit van leven verbeterd kan worden.

Effect van ergotherapie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Denkt u dat ergotherapie iets voor u kan betekenen of heeft u vragen over ergotherapie dan kunt u contact opnemen met onze praktijk. (doorklik contact)
Wij staan u graag te woord.

Cognitieve Revalidatie Therapie

Chronische obstructieve longziekte