Kwetsbare ouderen

Nederland vergrijst de komende jaren. Door ouderdom kunnen klachten ontstaan die problemen geven bij veilig en zelfstandig functioneren thuis. U kunt denken aan bijvoorbeeld vallen in/ om de woning, verwardheid of geheugenproblemen. Dit alles kan leiden tot onveilig handelen.

Onze ergotherapeuten kijken met u welke activiteiten u uitvoert en op welke manier u deze het beste en veiligste kunt uitvoeren. Daarnaast geven wij advies over wat er nodig is om op een veilige manier zo zelfstandige mogelijk thuis te blijven wonen.
Indien de partner of mantelzorger problemen ervaart bij het begeleiden of verzorgen van de oudere dan kan ergotherapie ook een meerwaarde zijn.

Wij werken nauw samen met geriaters, praktijkondersteuners huisartsen, geriatrisch fysiotherapeuten om een hoge kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te bieden.