Hersenletsel

NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Het gaat hier dus om letsels aan de hersenen, die na de geboorte zijn ontstaan. U kunt hierbij denken aan letsel ten gevolge van:
– Een herseninfarct of bloeding
– Een hersenschudding
– Een hersentumor
– Hersenletsel na een verkeersongeluk
Mensen met NAH kunnen hiervan blijvende gevolgen ondervinden die zowel zichtbaar en/ of onzichtbaar zijn. Meestal vallen de zichtbare, veelal lichamelijke, beperkingen direct op. Men heeft in de gaten dat er iets aan de hand is, bijvoorbeeld bij halfzijdige verlamming of spraakstoornis. De onzichtbare gevolgen vallen vaak pas na verloop van tijd op. Dit meestal wanneer het “gewone” leven opgepakt wordt. Het valt op dat dit moeizamer gaat wat soms moeilijk te begrijpen is.
U kunt hierbij denken aan aandachts- en concentratiestoornissen, maar soms treden er ook gedragsmatige of emotionele problemen op.

Tijdens de ergotherapie wordt er samen met u en uw mantelzorgers gekeken naar uw praktische problemen. Het doel is om te kijken hoe u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in uw eigen omgeving. Om dit doel te behalen zal de ergotherapeute uw vaardigheden trainen, activiteiten op een andere manier leren uitvoeren en/of hulpmiddelen en voorzieningen adviseren.

Soms is er bij Niet Aangeboren Hersenletsel ook sprake van cognitieve problemen. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier cognitieve revalidatietherapie.